Diensten


Diensten

My Future biedt de Workshops "Leef je Droom" en "Een gedroomde toekomst" aan, en verzorgt op verzoek presentaties. Zie de onderstaande beschrijving. Voor meer informatie: info@my-future.nl

Deze activiteiten kunnen ook in company worden aangeboden.


De workshop: “Leef je droom”


Deze workshop gaat over hoe je je bewust wordt van je dromen. Wat is het verschil tussen iets wat je “wel leuk” lijkt en misschien ooit zou willen doen en een wérkelijke droom of verlangen die in je hart verborgen zit en waar je passie voor voelt.


Met behulp van verschillende technieken gaan we op zoek naar je verlangen en gaan we een onderscheid maken tussen wat “wel leuk” is en waar je echte passie zit.


Wat is het resultaat:

Na afloop van deze workshop ben je je bewust geworden van het vage gevoel van onvrede van binnen dat zegt “ik zou zo graag”. Je kunt verwoorden wat dat vage gevoel jou te zeggen heeft.

Je hebt hiermee een belangrijke stap gezet op weg naar het je bewust worden van je dromen.


Duur workshop: 3 uur

Aantal deelnemers: maximaal 9

Datum en plaats: in overlegDe workshop: “Een gedroomde toekomst”

Deze workshop gaat over dromen en verlangens en hoe je handvatten kunt vinden om die dromen en verlangens concreet te maken.  Je weet ondertussen wel ongeveer wat je droom of verlangen is, maar je bent nog niet zo ver dat je er in vrijmoedigheid woorden aan kunt verbinden.

Door het steeds verder concretiseren van je droom wordt je droom  (of aspecten daarvan)  steeds meer een realiteit die om aandacht en invulling vraagt.

Wanneer je je verlangen goed weet te verwoorden en daardoor concreet weet wat je droom is, kun je  (delen van) dat verlangen of die droom gaan leven.


In de workshop “een gedroomde toekomst” gaan we op zoek naar het onder woorden brengen van je droom of je dromen.  We gaan met behulp van verschillende methodieken, gedurende 3 uur aan de slag om je droom uit te werken en  onder woorden te brengen.


Wat is het resultaat:

Het gedroomde resultaat van deze workshop is dat de verschillende werkmethoden handvatten zullen bieden op de weg naar je gedroomde bestemming.


Duur workshop: 3 uur

Aantal deelnemers: maximaal 9

Datum en plaats: in overlegPresentaties:

Wij geven presentaties voor verschillende gelegenheden en doelgroepen over het belang van het hebben en bewust worden van je dromen en verlangens. De inhoud van de lezing wordt in overleg met de opdrachtgeven aangepast aan de doelgroep en de aard van de bijeenkomst.

Duur presentatie: in overleg, minimaal 30 minuten


Copyright © All Rights Reserved